Overslaan en naar de inhoud gaan

Commissie van beheer

De Commissie van Beheer beheert alle middelen van onze gemeente. De Commissie is verantwoordelijk voor het beheer van de financiën en de gebouwen en het onderhoud hiervan.

Leden van de commissie van beheer zijn:

J.M. Dreschler, voorzitter a.i.
S. Kersloot, verslag
R. van Unen, penningmeester
M. de Vries, contact kerkenraad
P. de Vries, beheerder 

Bankrekening van de kerk: Postbank 206790 tnv Ned. Geref. Kerk Haarlemmermeer-Oostzijde, Kudelstaart

Via bovenstaand rekeningnummer kunnen ook collectemunten besteld worden. Er zijn twee soorten munten: met een waarde van € 0,50 en met een waarde van € 1,--. Bij overmaking vermelden welke munten u wilt ontvangen en uw naam.

De beheerder is verantwoordelijk voor het gebruik van het kerkgebouw. U leest hierover meer in het onderdeel Beheer. Voor vragen over het gebruik van het kerkgebouw kunt u contact opnemen met de beheerder via het contactformulier of telefonisch:

Beheerder:
J.P. de Vries
Aalsmeerderweg 751A
1435 EK Rijsenhout
tel: 06-51232922 (b.g.g. 06-10357050)