Overslaan en naar de inhoud gaan

Zendingscommissie

Onze gemeente steunt het werk van Stichting Zending Zuid-Afrika.

De Stichting Zending Zuid-Afrika is een samenwerkingsverband van  Nederlands Gereformeerde Kerken in Zuid- en Noord-Holland.

Op 2 februari 2003 is de stichting van start gegaan met het uitdragen van het evangelie in KwZulu Natal Zuid-Afrika. Wij hebben reeds velen van de Here Jezus mogen vertellen en doen dit door middel van: Kerkdiensten, tentevangelisatie, zondagschool, groepsbijeenkomsten, ziekenhuisbezoeken en weekopeningen op scholen. Predikant Sietse Veenstra is sinds 2003 als zendeling in Zuid-Afrika werkzaam. 

Het zendingsgebied is een township van de plaats New Castle in KwZulu Natal en heet MADADENI.
In dit township wonen ongeveer 800.000 Zulu's. Een inwonders aantal dat net zo groot is als onze hoofdstad Amsterdam. In Madadeni is een pastorie en een kerkgebouwtje. Verder is er een kleine gemeente in de wijk Arbor Park van Newcastle. In deze wijk wonen vooral de Engelssprekende Zulu’s. 


Waarom deze zending?

Als je er van overtuigd bent dat de rijkdom in Christus ook voor jou is, dan wil je dit verder uitdragen naar hen die nog niet van deze rijkdom hebben gehoord.  

Bezoekt u de website van de stichting voor meer informatie en nieuwsbrieven. 

 

In de plaatselijke zendingscommissie hebben zitting:

vacature (voorz.)

R. Groeneveld-Werkman (secr. Gerberastraat 103, 1431 RA Aalsmeer)

C. van Es-van der Steen (penningm.; rek. 3245.18382 tnv Z.C.O.M.M. Kerk, Hoofddorp)

Vanuit de gemeente heeft A. Groeneveld zitting in het bestuur van de St. Zending Zuid-Afrika te Wormer