Overslaan en naar de inhoud gaan

Comité Red een Kind

De geschiedenis van Red een Kind begon in 1966, toen de heer en mevr. Rookmaker-Huitker, een reis hadden gemaakt naar India en pijnlijk getroffen werden door de nood en grote ellende van kinderen in dat land. Op voorstel van diakenen van de Gereformeerde kerk in Zwolle werd op 28 maart 1968 de Stichting Redt een Kind opgericht.

Leden van verschillende gemeenten waren zeer enthousiast en bereid aan deze actie voor de kansarme kinderen in India mee te doen. Er kwamen veel giften binnen. De kinderen verbleven in tehuizen en kregen voeding, onderwijs en medische verzorging. De verzorging en begeleiding van de kinderen werd gedaan door betrouwbare mensen uit het land zelf. Deze mensen waren zeer begaan met het lot van deze kinderen. Financiële adoptie van één of meerderen kinderen werd mogelijk gemaakt. Ook kon met deze kinderen geschreven worden en ontving men een foto van het kind dat werd “geadopteerd”. Bethel Agricultural Fellowship was de eerste organisatie waarmee de hulp begonnen is. Hulp wordt geboden tot ze hun studie hebben voltooid. Ook wordt hulp verleend wanneer ze gaan trouwen en eventueel nog daarna is begeleiding mogelijk.

In 1973 is ook onze gemeente gaan samenwerken met de Stichting Red een Kind. Regelmatig worden collecten gehouden en geven gemeenteleden en oud leden persoonlijk financiële hulp. Ook zijn door gemeenteleden en oud leden verschillende kinderen “geadopteerd”.
Begin 2016 werden door onze gemeente 21 kinderen ondersteund. Hiervan verblijven 7 kinderen in een tehuis waarvan enkele extra verzorging en onderwijs nodig hebben i.v.m. een handicap. St. Red een Kind werkt in Azië en Afrika samen met verschillende ontwikkelingsorganisaties.

Red een Kind vormt samen met Dorcas, Tear, Woord en Daad en ZOA het Christelijk Noodhulpcluster. Bij rampen en in noodsituaties wordt door dit Noodhulpcluster hulp gegeven.

Wilt u dit werk financieel steunen en ook sponsor worden? Bankrekening: NL65 INGB 0004 4148 72 Ned. Geref. kerk Haarlemmermeer-OZ inzake Red een kind.
Voor informatie en adoptie kunt u bellen 0297-347358. De kerk is een ANBI instelling. Al uw giften mag u opgeven bij uw I.B. aangifte.

De website van St. Red een Kind te Zwolle geeft u uitgebreide informatie over alles wat door de stichting wordt gedaan.