Overslaan en naar de inhoud gaan

Geschiedenis

Rond het jaar 1839 werd door de Nederlandse overheid besloten het grote Haarlemmermeer droog te malen. De droogmaking van de 'Waterwolf' was in 1852 voltooid. Bewoners van het nieuwe land waren voor een groot deel afkomstig uit het land van Altena en daar in 1834 met de Afscheiding meegegaan.

Waarschijnlijk omdat de nieuwe polder onvoldoende gelegenheid bood, kwam de gemeente bij elkaar in een schuur van W. Ruys aan de Uiterweg in Aalsmeer. Toen in juli 1856 Prof. A. Brummelkamp preekte werden de eerste voorbereidingen voor het instituering van de gemeente getroffen. Op 31 augustus 1856 werd de Christelijk Afgescheiden Gemeente Haarlemmermeer geïnstitueerd. De gemeente groeide sterk en had ongeveer 150 leden toen in 1864 aan de Aalsmeerderweg te Rijk een kerk met pastorie, kosterswoning en paardenstallen gebouwd werden. De kerk werd afgebroken nadat in 1926 een nieuwe kerk gebouwd was.


In 1866 werd aan de naam Haarlemmermeer toegevoegd: Oostzijde. De naam werd nu: Christelijk Gereformeerde Kerk Haarlemmermeer-Oostzijde. De eerste predikant, ds. J. J. de Visser (1865), had veel belangstelling voor jeugd en onderwijs. Onder zijn leiding kwamen de catechisaties en de bijzondere school tot stand.

In 1886 had de kerk geen orgel. De voorzanger gaf de toon aan. Toen de voorlezer / voorzanger te oud werd, vond de kerkenraad het goed dat de jongelingsvereniging, op voorwaarde dat ze zelf voor een organist zorgden, een huisorgel zouden plaatsen. Sommige kerkenraadsleden waren tegen: "omdat in deze goddelooze dagen met weinig ernst voor de dienst des Heeren, er meer reden is om te rouwklagen dan orgels te plaatsen". In 1905 werd een echt orgel in de kerk gebouwd.

In 1890 werd ds. W. S. Veltman als predikant bevestigd. Een wijs man, groot in geloof en gebed. Hij diende met zijn gaven de gemeente ruim 20 jaar. In de kerkenraadskamer hangt nog steeds een schilderij van deze patriarchale verschijning.

In 1892 besloot de kerkenraad om mee te gaan met de vereniging van kerken uit de Afscheiding en Doleantie. Zij noemden zich toen: Gereformeerde kerk Haarlemmermeer-Oostzijde.

Kerk en consistorie hadden in 1911 geen elektriciteit. De aanschaf van kunstlicht was te duur. Met dit 'kunstlicht' werd brongasverlichting bedoeld.

Voor- en in de oorlogsjaren hebben de Gereformeerde kerken felle strijd geleverd over de leer van het Verbond. In 1944 ontstond hierdoor een scheuring. Er ontstond een Gereformeerde kerk synodaal en een Gereformeerde kerk vrijgemaakt. Beide gemeenten besloten om de kerkelijke goederen niet te delen, maar een regeling te ontwerpen, waardoor een gezamenlijk gebruik mogelijk werd. Later, in de periode van 1967/1968 werd de gemeente door de synode van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt buiten het kerkverband geplaatst. Toen heeft er geen scheiding in de gemeente plaatsgevonden. Enige jaren na deze datum werd de naam van de gemeente veranderd in: Nederlands Gereformeerde kerk Haarlemmermeer-Oostzijde.

In Aalsmeer was ook een kleine gemeente van hetzelfde kerkverband. In 1975 kwam deze bijna in zijn geheel over naar Haarlemmermeer-Oostzijde. Hierdoor kwamen meer dan 100 leden bij de gemeente.

In totaal hebben 20 predikanten de gemeente gediend. Hiervan hebben ds. W. S. Veltman 20 jaar en ds. D. J. A. Brink 22 jaar de gemeente gediend. Sinds december 2016 is ds. J. Weij predikant van de gemeente.

Met de Christelijke Gereformeerde kerk van Aalsmeer zijn er goede contacten. De samensprekingen hebben geleid tot kanselruil, samenwerking bij het jeugdwerk, een gemeenschappelijk kerkblad en verschillende gezamenlijke diensten. Ook onderhoudt de gemeente in het kader van een Beraad van Kerken contact met de PKN-gemeente en de RK-wijkparochie van Rijsenhout.