Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie en visie

 

De Ned.Geref. Kerk Haarlemmermeer-Oostzijde

ziet het als haar roeping:

•de drie-enige God te eren en te dienen;
•samen te groeien in geloof, hoop en liefde tot eer van God;
•en anderen met het evangelie van Jezus Christus in aanraking te brengen.
 
Wij willen een lichtbaken zijn voor onze omgeving en christelijke aandacht hebben voor de noden in de wereld.