Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie

Een kerk is allereerst een geestelijke gemeenschap. Dat geldt ook voor 'onze' kerk. Wij geloven dat we als gemeente behoren tot het wereldwijde lichaam van Christus, onze Heer en Verlosser. Voor elkaar zijn we broeders en zusters in en door de Heer Jezus Christus. Voor ons dit het belangrijkste.

Maar vervolgens is de kerk - en dus ook onze gemeente - een organisatie met een bepaalde structuur. Daardoor wordt aangegeven welke groep mensen verantwoordelijk is voor welk onderdeel van het gemeentelijke leven.

De algehele leiding van de gemeente berust bij de kerkenraad. Deze wordt bemensd door alle ambtsdragers van de gemeente: ouderlingen, predikant en diakenen. Meer daarover kunt u lezen onder het kopje 'kerkenraad'.

Naast de kerkenraad kent de gemeente diverse commissies die verantwoordelijk zijn voor delen van het gemeentelijke leven. Ook daarover kunt u onder de diverse kopjes meer lezen.