Overslaan en naar de inhoud gaan

Wie wij zijn

 

Het Lichtbaken, Nederlands Gereformeerde Kerk Rijsenhout, is een streekgemeente met circa 230 leden. Onze gemeente behoort tot de groep van ruim 90 Nederlands Gereformeerde Kerken in Nederland met zo'n 32.000 leden.

Kerkgebouw aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout

Leden van onze gemeente komen ondermeer uit Hoofddorp, Nieuw Vennep, Rijsenhout, Aalsmeer en Kudelstaart

Hoe verschillend wij onderling ook mogen zijn: het evangelie van Jezus Christus bindt ons samen. Wij geloven dat Gods Zoon voor ons is gestorven en opgestaan om onze schuld op zich te nemen en ons een eeuwige toekomst te beloven.

Wij willen een bijbels functionerende gemeente zijn, waar we elkaar willen helpen te groeien in geloof, hoop en liefde. Wie (nog) niet geloven, willen wij graag en naar vermogen helpen op hun weg naar Christus, onze Heer en Heiland. Wij vinden het belangrijk om naar elkaar om te zien, vreugde en verdriet met elkaar te delen en gastvrij te zijn voor iedereen.

Bij dit alles zijn we ons bewust van onze gereformeerde identiteit en weten we ons niet alleen gebonden aan algemene christelijke geloofsbelijdenissen (zie: http://www.ngk.nl/about/geloofsbelijdenissen/) maar ook aan de gereformeerde belijdenisgeschriften (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels - zie: http://www.ngk.nl/about/drie-formulieren-van-enigheid/).

Tegelijk zoeken we naar een eigentijdse vorm gemeente te zijn.